در آستانۀ قرن

در آستانه‌ی قرن!

اصغر نصرتی

  • در پایان قرن بیستم تلاش دوساله‌ی ما نیز با شماره‌ی ششم كتاب نمایش به سرانجام میرسد.

دوسال پیش با نخستین شماره‌ی كتاب نمایش آرزو و تصمیمی را عملی ساختیم كه در آغاز نه چشم‌انداز دقیقی از دشواریهای آن داشتیم و نه اندازه و امكان موفقیت آن برایمان روشن بود.

امروز ششمین شماره‌ی كتاب نمایش در اختیار شما قرارگرفته است و برای آنكه ما نیز مانند قرن بیستم به بخشی از تاریخ سپرده نشویم و دوام و سرزندگی خود را حفظ كنیم، مایلیم كه بیش از هر وقت دیگری به آرا و افكار هنرمندان توجه كنیم و توجه و علاقه‌ی آنها را به همكاری جلب كنیم.

ما تاكنون مدعی بوده ایم و هنوز نیز معتقد كه كتاب نمایش یك پل ارتباطی میان تاتریهای خارج از كشور است. به همین خاطر جنبه‌ی صنفی آن را بر دیگر ویژگیهای آن ترجیح داده ایم و میدهیم و همكاری هركس را، هرچقدر هم كوتاه باشد، با كمال میل پذیرفته ایم و میپذیریم.

ثمره‌ی دوسال كار ما، بیش از هرچیز، مدیون آن عزیزانی‌ست كه بدون كوچكترین چشمداشتی، در كار تایپ، تصحیح، بازخوانی و… چاپ، ما را بیدریغ حمایت كردند. همچنین مشتركها و دیگر خوانندگان و سَد‌البته نویسندگان پایدار و گاهگاهی كتاب نمایش توانستند با همكاری و همراهی خود ماندگاری ما را میسر كنند. سپاس بیكران ما نثار همه‌ی این عزیزان باد.

امیدواریم كه تلاش دوساله‌ی ما، با پیگیری و غنای بیشتر، به قرنی كه در آستانه‌اش ایستاده ایم، پیوند بخورد و امیدها و آرزوهای بهبود كتاب نمایش، به وسعت قرنِ پیش رویمان، نامحدود باشد!

خجسته باد كار و كوشش آنانی كه برای انسان این قرن صلح، دوستی، محبت و عشق به ارمغان میآورند.

نوفمبر ۱۹۹۹

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.