سلامی چو بوی خوش آشنایی!

عاقبت پس از مدتها انتظار سایت جدید چهره را براه انداختیم تا در جهت سامان‌بخشی کوشش‌های تاتری برون مرزی اقدامی مفید کرده باشیم. بی‌شک این آغاز کاری پر حجم و زمان‌بر است. اگر آغازش امروز (روشن) باشد، پایانش حداقل فعلن نامعلوم است. چراکه از یک سو فعالیت‌های تاتری ایرانیان خارج از کشور پایانی ندارد و از دیگر سو اسناد و مدارک جمع‌آوری شده توسط نگارنده (اصغر نصرتی/چهره) هنوز پایانه نیافته و موجودی هم هنوز در مراحل تفکیک و طبقه بندی بسر می‌برد. از همین روی تا زمان ارائه نهایی آرشیو فعالیت‌های تاتری ایرانیان راه و زمان و کار بسیار در پیش داریم. 

الیته پیش از این هم با همین نام اما با پیسوند دیگری (نت/net) سایت چهره وجود داشت که شوربختانه به دلایل فنی مجبور به “اسباب کشی” بدینجا، یعنی (www.chehreh.org)، شدیم. چرا که در آن سایت (chehreh.net) دیگر امکان تغییرات و افزودن مطالب نبود. البته خواندن مطالب قبلی در آنجا همچنان برای عموم ميسر است.

سایت چهره در درجه‌ی نخست مکانی برای انعکاس فعالیت‌های نظری و عملی تاتر برون‌مرزی خواهد بود، اما همچنین محلی برای حفظ آرشیو و تدوین تاریخ آن. صد البته امکانی برای اهل پژوهش و دانشجویان رشته‌ی تاتر.

امیدوارم کوشش ما برای ایجاد این سایت بتواند آغازی نیکو و کمکی بزرگ برای همه‌ی فعالین نظری و عملی تاتر ایرانیان باشد. با بک خواهش و پیش‌شرط که هر نوع بهره‌گیری از مطالب این سایت فقط با ذکر منبع انجام گیرد وگرنه از سوی ما نوعی کار ناشایست و غیرمجاز تلقی خواهد شد.

اصغر نصرتی (چهره)

مدير مسئول سایت چهره

۶ ژانویه ۲۰۲۲

———————————–

چرا «چهره»!؟

نام «چهره» ابتدا در ايران، از سال‌هاي 1358 تا 1361 ، به گروه تاتريي منتسب شد که اعضاي آن در شهر کرج به فعاليت تاتري مي‌پرداختند. اين گروه که تنها يک نمايش، دو چهره‌ي کارفرما، را توانست به روي صحنه آورد، متشکل از برخي فعالين تاتري آن شهر بود که شماري از آنها در گذشته، پيش از سال 1357، در فرهنگ و هنر شهر کرج و برخي هم در امور تربيتي همان شهر مشغول به فعالیتهای تاتری بودند. با فشارهاي همه جانبه و نپذيرفتن نمايشنامه‌هاي پيشنهادي گروه از سوي مسئولين شهر (شوراي روحانيت و سپاه پاسدارن)، عملن فعاليت گروه تاتر چهره در سال 1361 متوقف شد.

در دوره دوم نام «چهره» به گروه تاتريي تعلق گرفت که از سال 1995 در شهر کلن-آلمان احيا شده بود و فعاليت مي‌کرد. در اين دوره که تا سال 2004 ميلادي را در بر مي‌گيرد، گروه تاتر چهره چندين نمايشنامه را به روي صحنه برد و همچنين چندين برنامه فرهنگي و هنري را نيز با عنوان شب‌هاي تاتري کلن برگزار کرد.

در دوره سوم «چهره» نه تنها بر گروه تاتري نام برده تعلق داشت، بلکه نام ناشري بود که عملن سازماندهي و هماهنگي و چاپ کتاب نمايش را، که 13 شماره از آن به چاپ رسيد، را به عهده داشت. در اين دوره گروه تاتر چهره بيشترين فعاليت عملي خود را مصروف نشر اين کتاب کرد و کارهاي نمايشي آن به حداقل تنزيل يافت.

دوره چهارم »چهره« عملن دوران توسعه فعاليت‌هاي گروه تاتر چهره در شکل و محتواي بود. در اين دوره نام چهره برپيشاني کانوني نشست که مدت سه سال بخشي از فعاليت‌هاي فرهنگي و هنري  شهر کلن را در خود متمرکز کرده بود. هدف اين بود که اين کانون نه تنها به مرکز فعاليت‌هاي گروه تاتر چهره و کتاب نمايش تبديل شود، بلکه بتواند براي بسياري از فعالين فرهنگي نيز محلي مناسب و پشتيباني مهم تلقي شود!  کانون فرهنگي چهره از سال 2003 تا 2006 به فعايت مشغول بود.

اما چرا اکنون!؟ اکنون که گروه تاتر چهره مدت‌هاست فعاليت صحنه‌اي‌اش کاهش یافته، اکنون که کتاب نمايش ديگر نشر نمي‌يابد و کانون فرهنگي چهره هم مدتهاست درش بسته شده است، چرا بايد هنوز اين تارنما نام «چهره» را بر پيشاني داشته باشد؟!

پاسخ کوتاه و ساده است. در تمامي اين فعاليت‌ها، از سال 1358 تا امروز، زندگي اجتماعي و فرهنگي من (اصغر نصرتی) با اين نام گره خورده است. اين نام و اين دوران، چه خوب و چه بد، از فعاليت شخصي من و از حضور من در تاتر تاثير جدي گرفته است. بخش قابل توجه‌اي از زندگي و نيروي من صرف برپايي و ماندگاري اين نام گشته است.

از سوي ديگر بخشي از آنچه که در اين تارنما ديده و خوانده مي‌شود ثبت آرشيو فعاليت‌هاي «چهره» است و بخشي هم ادامه‌ي اين فعاليت در آينده محسوب مي‌شود. باز با همان انتظار و اميد که بتواند به نحوي به بخشي از فعالت‌هاي تاتري برونمرزي توجه کند و در حد امکان خود آن را منعکس سازد.

به همين خاطر اکنون که قصد دارم از اين تارنما براي انعکاس مجموعه فعايت‌هاي گذشته و اکنون و آينده خود بهره گيرم، حيفم آمد نام «چهره» را که در خور نیکی بر فعالیت‌های تاتری ست، فراموش کنم و شايسته دانستم همچنان اين نام  را معرف فعاليت‌هاي بعدی خود نیز بدانم. همچنین باید بیفزایم که «چهره» پای بسیاری از نوشته های من یه عنوان نام مستعار یا تخلص هم آمده است.

اميدوارم با انتخاب اين نام بر فعاليت‌هاي آينده خود، حقي از دوستان و کساني که در گذشته مرا براي برپا نگه داشتن اين نام و در چارچوب گروه تاتر چهره، کتاب نمايش و کانون فرهنگي چهره ياري کرده اند، ضايع نکرده باشم!

در ضمن علاقمندان براي اطلاعات بيشتر در باره فعاليتهاي گروه تاتر چهره، کتاب‌نمايش و کانون فرهنگي چهره، مي توانند به بخش‌هاي مربوطه اين عنوان‌ها که در همين تارنما آمده است، مراجعه کنند.

اصغر نصرتي (چهره)

آگوست 2008-کلن-آلمان