اشاره

علاوه بر کار عملی تاتر توسط هنرمندان شماری مقالات و نوشتار یا سخنرانی هم در طول قعالیت تاتر برون‌مرزی وجود داشته که نگارنده (اصغر نصرتی) آنها را در اینحا با عنوان «کوشش‌های نظری» طبقه‌بندی کرده ام. البته تعداد مقالات به مراتب بیش از این اندک مندرج در اینحاست. اما ما برای نمونه و ازهمه مهمتر آنچه در کتاب نمایش یا در آرشیوه تاتر برونمرزی داشتیم، در این بخش سایت آورده ایم. امیداوریم در آینده شماری دیگر بدین فهرست اضافه شود. این مقالات کوشش‌هایی بوده از سوی تاترورزان تا تعربف یا تشریحی از وضعیت تاتر برونمرزی ارائه دهند.

 

نگاهي گذرا به تاتر ايرانيان تبعيدي و مهاجر (اصغر نصرتی/چهره)

تاتر برونمرزی؛ دشواری‌ها و چشم‌اندازها (اصغر نصرتی/چهره)

چشم‌انداز تاتر برونمرزی (اصغر نصرتی/چهره)

نگاهی به یک دهه تاتر در تبعید (نیلوفر بیضایی)

آخرین نفس (بهروز قنبرحسینی)

تعریفی از تاتر در تبعید (پرویز صیاد)

بررسي محتوايي ‌تئاتر ايران در تبعيد (ایراهیم مکی)