فهرست شماره هفتم

نکته‌ها و اشاره‌ها

3    تازه‌ها/ اصغر نصرتی

4    این منم و نه آن منم/ اصغر نصرتی

از اینجا و آنجا

7    خبرهای تاتری

مقاله‌ها و مقوله‌ها

13   تاتر-رقص (2)/ سوزانه شلیشر- نیلوفر بیضایی

25   گونتر گراس مرد ادب و سیاست/ اصغر نصرتی

گزارش

37   فستیوال تاتر ایرانی-کلن شش ساله شد

         گزارش درگیر/ اصغر نصرتی

       – نقد و نظر/ بهروز قنبر حسینی/ عزت گوشه گیر و …

       – درد ِ دل/ حسن اوجی و …

67   عاقل‌ها هم اشتباه می کنند/ آلکساندر تمرز

71   به امنیت تماشاگران احنرام بگذارید!/ احمد نیک آذر

نقد

83   خنداندن ِ تماشاگر سخت است!/ بهروز قنبرحسینی

مصاحبه

89   گفتگو با ناصر رحمانی نژاد/ اصغر نصرتی

کریم شیره‌ای و ناصرالدین شاه/ عطا گیلانی

معرفی کتاب

171  مهمان چند روزه از محسن یلفانی/ اصغر نصرتی

176  یادها و بودها از ایرج زهری/ اصغر نصرتی

179  طرح و اجرای نمایش ترجمه پریچهر ریاحی/ اصغر نصرتی

آرشیو

181  کتابشناسی برون‌مرزی تاتر/ مهستی شاهرخی

متفاوت

203  خاطره‌ها؛ جشنواره و سمینار تاتر روحوضی/ ایرج زهری

طرح روی جلد: اصغر داوری