فهرست شماره هشتمنکته‌ها و اشاره‌ها

2    سنجش ناب، نقد و حرمت کلام/ اصغر نصرتی

از اینجا و آنجا

خبرهای تاتری

مقاله‌ها و مقوله‌ها

13   به سوی رقص-تاتر/ سوزانه اشلیشر- نیلوفر بیضایی

27   گفتگو با استره لر/ هربرت ماینوش- کیوان بهادری

51   نظری گذرا به زندگی و برخی کارهای صحنه‌ای استره‌لر/ اصغر نصرتی

57   گذری در جهان بازیگری/ رکن الدین خسروی

گزارش

65   یک جمع‌بندی، گزارش از جشنواره تاتر پاریس

80   گروه تاتر داروگ/ حمید احیاء

85   شب‌های تاتر ِ کلن/ احمد نیک آذر

89   دیدار با نصرت کریمی/ اصغر نصرتی

97   از زبان خودم/ نصرت کریمی

111 واژه را بشناسیم/ حسین افصحی

سخنرانی

115 تاتر، آفریننده و سارندۀ یک دموکراسی جمعی/ نسیم خاکسار

مصاحبه

121 گفتگو با برادران بدری/ اصغر نصرتی

ادبیات نمایشی

135 نامۀ  زن به پدرش/ رامین یزدانی

157 فراموشی/ ایرج زهری

161 خانه کوچک من/ منوچهر رادین

متفاوت

165 دیدار با شاه/ سیروس افهمی

171 گلشیری و تاتر/ حمید احیا

175 من مرگ را زیسته‌ام/ حسین افصحی

183 خانه کوچک من/ منوچهر رادین (به زبان آلمانی)

روی جلد:

یکی از صورتک‌های نصرت کریمی، عکس از صورتک علیرضا درویش