فهرست شماره نهم

نکته‌ها و اشاره‌ها

3    وداع با گرمسیری/ اصغر نصرتی

از اینجا و آنجا

7    خبرهای تاتری

مقاله‌ها و مقوله‌ها

11   گذری در جهان بازیگری/ رکن الدین خسروی

21   برخورد نمایش نوپای ایران با قدرت/ خلیل موحددیلمقانی

31   برشت ما و برشت شما/ نصرت شاد

35   تاتر عبدو/ نیلوفر بیضایی

41   تعزیه یا شبیه خوانی در شهر اصفهان/ قدرت اله شروین

47   جورج تابوری، افسانه سرای تاتر/ اصغر نصرتی

53   یک کتاب برای عشاق و دیوانگان/ محمدعلی بهبودی

گزارش

61   گزارشی از پنجمین جشنوارۀ هنرهای نمایشی‌هامبورگ/ ایرج زهری

81   بزرگداشت استاد مهدی فروغ در آمریکا/ عزت گوشه گیر

93   من در من/ احمد نیک آذر

نقد

103  اگر موافق مخالفی دست بزن!/ بهروز قنبرحسینی

109  خر، پس از پانزده سال تازگی نداشت!/ بهروز قنبرحسینی

مصاحبه

115  گفتگو با دکتر محمد کوثر/ حمید احیاء

ادبیات نمایشی

145  پیش درآمدی بر شیدایی‌ها/ پرویز لک

149  رویاهای آبی زنان خاکستری/ نیلوفر بیضایی

متفاوت

179  هوشنگ سارنگ/ عزیزالله بهادری

183  نامه به رکن الدین خسروی/ رجب محمدین

طرح روی جلد: فریده رضوی