فهرست شماره ششم

  

نکته‌ها و اشاره‌ها

3    در آستانۀ قرن/ اصغر نصرتی

از اینجا و آنجا

5    اخبار تاتری

مقاله‌ها و مقوله‌ها

11   هم از توبره هم از آخور/ ناصر رحمانی نژاد

18   داریو فو و گروه کمون/ مهستی شاهرخی

25   به سوی تاتر-رقص/ سوزانه شلیسر- نیلوفر بیضایی

33   بیان جوهر نمایش/ مارگریت دورا- عزت گوشه گیر

35   صدای بالغ/ بهمن فرسی

گزارش

39   صدای تیشه بر بیستون/ اصغر نصرتی

57   گفتگو با میترا زاهدی/ اصغر نصرتی

65   گزارشی از چهارمین جشنوارۀ ‌هامبورگ/ ایرج زهری/ اصغر نصرتی

79   گفتگو با رامین یزدانی/ اصغر نصرتی

نقد

87   ده سال سکوت/ بهروز قنبرحسینی

مصاحبه

95   از جسد تا خانه‌ای در چمدان/ احمد نیک آذر

ادبیات نمایشی

117  در مه/ عزت گوشه گیر

135  ما همچنان می‌خوانیم/ احمد نیک آذر

معرفی کتاب

167  نمایش در نمایش/ اصغر نصرتی

متفاوت

171  کنکور وقت دیگر/ عطا گیلانی

177  پروژۀ ناخواسته/ امید خادم صبا

179  صحنه کوچک فرایبورگ

181  کوله بار یک سفر/ منوچهر رادین

185  نامۀ سرگشاده/ ناصر حسینی

طرح روی جلد: ناصر حسینی