فهرست شماره سیزدهم

نکته‌ها و اشاره‌ها

 

3    هنوز ادامه دارد؟/ اصغر نصرتی

4    نامه به دوست و هنرمند گرامی …/ عباس کوشک جلالی

از اینجا و آنجا

5    خبرهای تاتری

مقاله‌ها و مقوله‌ها

11   گذر نمایش در تاتر ایران/ جمشید ملک پور

21   تاتر لاله زار، گهوراه رشد تاتر ایران/ عزیزالله بهادری

29   یوزف سوُبودا، صحنه پرداز جادویی/ حمید احیاء

41   دستمزد هنرپیشه!/ ایرج زهری

45   تاتر مستند (3)/ نیلوفر بیضایی

67   ساختار و روند تولید تاتر در آلمان/‌هانس پتر دُل – اصغر نصرتی

73   صادق هدایت/ خلیل موحد دیلمقانی

74   هدایت نه هدایت/ بهمن فرسی

76  پژوهش‌های تاتری/ صادق هدایت

سینما

81   تاثیر سینماگران تبعیدی آلمان بر فیلم‌های سری سیاه آمریکا/ اشتاین باویر- مسعود مدنی

94   نمایش حقیقت یا عشق با احتیاط/ مسعود مدنی

گزارش

97   بهمن فرسی در نهمین شب تاتر کلن/ اصغرنصرتی

105 زهر و منوچهر/ اصغر نصرتی

نقد

115   عشق، هنر و زمانۀ ما/ بهروز قنبرحسینی

گفتگو

122 آشنایی و گفتگو با وندی واسرشتاین/ لاوری وینر – شهلا حمزاوی

143 شاهرخ مشکین قلم، جادوگر صحنه/ نیلوفر بیضایی

سخنرانی

157 به دنبال  رد پای زنان در آثار سینمایی/ نیلوفر بیضایی

ادبیات نمایشی

171 رنگ و پندار/ علی رستانی

متفاوت

183 در تاتر اصفهان/ قدرت الله شروین

طرح روی جلد: اردشیر محصص