فهرست شماره دوم

3      نکته‌ها و اشاره‌ها/ اصغر نصرتی

مقاله‌ها و مقوله‌ها

11    زبان صحنه/ بهمن فرسی

29    هنر نمایش و هنرمند نمایشگر/ کیومرث مبشری

41    تاتر فمینیستی 2/ نیلوفر بیضایی

53    تاریخ اجتماعی-سیاسی تاتر در ایران 2/ مجید فلاح زاده

69    تجزیه و تحلیل نمایشنامه/ پرویز لک

79    مصاحبه با گئورکی توستونوکف/ علیرضا کوشک جلالی

91    پنجاه سال در صحنه/ اصغر نصرتی

103  مصاحبه با لُرتا/ لاله تقیان

ادبیات نمایشی

121  زیر سقفی ارزان/ نسیم خاکسار

تاتر کودکان

149  شش پنگوئن (نمایشنامه برای کودکان)/ بوریس آیرلوف – بهرخ حسین بابایی

179  تاریخ جهانی تاتر کودکان 2/ کریستل هوفمن- اصغر نصرتی

آرشیو نمایش (اصغر نصرتی)

185  از اینجا و آنجا

197  دو نقد بر کاروان سوخته

200  اطلاعیۀ پنجمین فستیوال تاتر ایرانی (کلن)

202  در تدارک گروه‌شناسی نمایش

طرح روی جلد: ناصر حسینی