فهرست شماره دوازدهم

نکته‌ها و اشاره‌ها

3    هنوز ادامه دارد؟/ اصغر نصرتی

4    این بحت را ببندیم!/ اصغر نصرتی

از اینجا و آنجا

7    خبرهای تاتری

مقاله‌ها و مقوله‌ها

13   اندیشه‌های ادبی و اندیشه‌های تاتری/ صدرالدین زاهد

27   سایه‌هایی برفراز ایرلند/ حمید احیاء

35   برخورد نمایش نوپای ایران با قدرت/ خلیل موحد دیلمقانی

41   این کار فقط یک عیب دارد!/ ایرج زهری

45   گفتگوی روز اول تمرین/ جورج تابوری- محمدعلی بهبودی

49   ژولیوس سزار و سخن/ مهستی شاهرخی

51   تاتر مستند (2)/ نیلوفر بیضایی

سینما

57   تاثیر سینماگران تبعیدی آلمان بر فیلم‌های سری سیاه آمریکا/ اشتاین باویر- مسعود مدنی

73   آخرین نفس/ بهروز قنبر حسینی

69   چشم انداز تاتر برون‌مرزی (2)/ اصغر نصرتی

گزارش

79   جشن روز جهانی تاتر در شهر کلن/ بهروز قنبرحسینی

91   پیام روز جهانی تاتر/ گیریش کارناد – اصغر نصرتی

96   پیام کانون نویسندگان ایران در تبعید

نقد

99   به بهانۀ نمایش پرومته در اوین/ قاسم بیک زاده

107 نگاهی به باغ شب نمای ما/ بهروز قنبرحسینی

گفتگو

111 نوشتن یعنی محصور ساختن ناشناخته‌ها/ راینهارد پالم – اصغر نصرتی

سخنرانی

119 نگاهی به تاتر تبعید/ نیلوفر بیضایی

معرفی کتاب

127 کدام دست، کدام شمشیر؟/ بهروز قنبر حسینی

128 سه نمایشنامه و رُخ در رُخ/ اصغر نصرتی

ادبیات نمایشی

131 دیدار/ شهلا حمزاوی

143 مبارک نه … حاجی فیروز/  غلامرضا آل بویه

متفاوت

155 حکمت صد ساله شد!/ اصغر نصرتی

160 تعزیه در روستای محمدآباد/ فرزاد جاسمی

166 پیام روز جهانی تاتر (به زبان آلمانی و فرانسه)

طرح روی جلد: بیژن شفیعی