اشاره

شاپرک خانم، اثر زنده یاد بیژن مفید، چهارمین  کار نمایشی گروه تاتر چهره بود که در شهر کلن تولید شد و به روی صحنه رفت. از این نمایش گروه سه اجرا داشت.

پوستر

بروشور

تراکت

عکس

نقد