اشاره

دویدم و دویدم دومین تلاش نمایشی گروه تاتر چهره برای کودکان بود. این نمایش هم در شهرهای مختلف ألمان داشت و از ترکیب بازیگران تازه کار و با تجربه در سنین مختلف برخوردار بود.

پوستر

بروشور

تراکت

عکس

نقد