در سال ۲۰۰۱ برای نخستين بار در شهر کلن، به کوشش کتاب نمایش و گروه تاتر چهره و همکاری جمعی از تاترورزان، روز جهانی تاتر جشن گرفته شد. در این مراسم علاوه بر نمایش و موسیقی و فيلم، همچنین نمایشگاهی از فعالیتهای تاتری ایرانیان برپا شد که عکس‌های مندرج در اینجا گوشه ای از این نمایشگاه را نشان می‌دهد. شرح مبسوط این مراسم را علاقمندان میتوانند در بخش روز جهانی تاتر همین سایت بخوانند.