اشاره

خروس زری پیرهن پری سومین کار گروه تاتر چهره برای کودکان به روی صحنه برد و در مرکز کانون فرهنگی چهره اجرا شد.

پوستر

بروشور

تراکت

نقد و گزارش

عکس