“اندک اندک جمع مستان می‌رسند”

دوستان آرشیو تاتر از راه می‌رسند!

 

از خانم «نیلوفر بیضای» که از نخستین افرادی بود که مدارک فعالیت‌تاتری خود را مرتب و با دقت در اختیارم گذاشت، سپاسگزارم. از «حسین دریانی» عزیز و «علی کامرانی» گرامی که نخستین همراهی ها را کردند، سپاسگزارم. از حمید احیا، دوست نادیده اما مهربانم که از راه دور همواره مشوق من بوده، سپاسگزارم. از دوست تازه آشنا شده از استرالیا، «هومن زندی‌زاده»، که مرا به تاتر ایرانیان در استرالیا پیوند زده و برخی مدارک را هم ارسال کرده، سپاسگزارم. از همه جالب تر از آقای «حسین میراب» که با مدارک و اطلاعات کمیابش در ارتباط با نمایش «اتللو در سرزمین عجایب» مرا غافلگیر کرد، سخت ممنون هستم. 

همچنین کسانی هم که هنوز کمکی نکردند، اما با پیام و تشویق و قول همکاری شوق کار را در من افزوده‌اند، مانند حسین افصحی از کانادا. تقی مختار عزیز و داود غلامحسینی از آمریکا، خانم سوسن فرخ‌نیا از انگلیس، ممنونم. از نخستین اقدام شریفه بنی هاشمی، خانم عزت گوشه‌گیر و رسول عیدی‌زاده خوشحالم و چشم‌انتظار همراهی دیگر عزیزان تاتری هستم.

 هنوز یک ماه از فراخوان مجدد من برای یاری، به قصد تکمیل آرشیو تاتر، نمی‌گذرد که اینهمه مهر نسیب من گشته است. واقعا از همه‌ی شما یاران ممنونم.

تازه من از کسانی هم که آگاهانه و آشکارا اعلام کردن که حاضر به همکاری نیستند و هرگز مرا از آرشیو شان برخوردار نخواهند کرد، از اینها هم، سپاسگزارم. چرا که وقتی بدانی از چه کسانی نباید انتظار همکاری داشته باشی، خودش نوعی صرفه‌جویی در صرف انرژی‌ و دقت برای دیگر امور است، این یعنی خودش کمک! پس از شما هم ممنونم! 

از آزاده عزیز ، از بهمن مهربان و لیلای گرامی هم که تا امروز مرا در خسته‌کننده و طاقت‌فرساترین کار، یعنی اسکن مدارک تاتری، یاری کردند، سخت سپاسگزارم.

راه ادامه دارد و کار بزرگی در پیش. با امید به یاری همه شما، موفقیت و پایان آن در چشم‌انداز!

اصغر نصرتی (چهره)

۹ یونی ۲۰۲۰