قابل توجه همه ي دست اندركاران تاتر خارج از كشور!

آرشيو نمايش در تبعيد

دوستان عزيز، همكاران گرامي، هنرمندان ارجمند!

گروه تاتر چهره در شهر كُلن (آلمان) سعي بر آن دارد، كه آرشيو فعاليت هاي تإتري ايرانيان در خارج از كشور را تدارك بيند. ما برآنيم، كه هرساله توسط اين آرشيو گزارشِ مبسوط و جمع بنديِ كاملي از فعاليت هاي تإتري ايرانيان ارائه دهيم. همچنين در نظر داريم، با اين موادِ تإتريِ به دست آمده، در صورت امكان، در شهرهاي بزر اروپا و آمريكا، نمايشگاه‌هايي نيز برپا كنيم، تا بدين طريق علاقمندان اين رشته و فعالين آن بتوانند يك چشم انداز همه جانبه از تإتر ايرانيان در خارج از كشور به دست آورند. پر واضح است، كه اين آرشيو متعلق به همه ي علاقمندان مي باشد و در اختيار همه ي كساني، كه در اين عرصه مشغول پژوهش هستند، قرارخواهدگرفت.

از همين رو ما از همه ي شما هنرمندان و دست اندركاران تاتري خواهش مي‌كنيم، كه در اين راه ما را ياري كنيد و از مواد تبليغاتيِ نمايش هاي خود ( آفيش، تراكت، بروشور و غيره ) و چنانچه از نمايش خود نقد، گزارش، توضيح نامه و يا آگهي نامه اي داريد، حداقل دو عدد براي ما ارسال كنيد. در صورتيكه كتابي در زمينه ي تاتر (نمايشنامه، نقدنمايشي، امور نظري تاتر و غيره) نوشته يا ترجمه كرده ايد، يك نسخه از آن را، چاپ شده يا دست نويس، براي ما بفرستيد. ارسالات ياد شده مي‌توانند مربوط به سال هاي گذشته نيز باشند. در پذيرش و تنظيم و چاپ اين ارسالات از سوي ما هيچگونه محدوديت يا پيش شرطي وجود ندارد. تا حد ممكن نيز سعي خواهد شد، شرايط شما را براي همكاري رعايت كرد.

از نظر ما فعاليت نمايشي هنرمندان ايراني همئنين شامل آندسته از كارهاي تإـاتري نيز مي/باشد، كه به زبان كشورهاي ميزبان و يا با زباني تركيبي ( دو زبانه ) به روي صحنه آمده‌اند و يا نمايش‌هايي كه به زبان‌هاي ترُكي (آذري)، كُردي، ارمني و غيره اجرا شده و يا آنكه به شكل روخوانيِ راديويي و يا فقط براي تماشاگران ويژه/اي (مثلاً اقليت هاي مذهبي و غيره) ارائه شده باشند.

كارورزان تاتر! ياري شما پيش از هر چيز خدمتي به هنر تاتر و جامعه ي تاتري و يادگاري براي آيندگان خواهد بود. پس باهم در اين امر فرهنگي كوشا و موٍثر باشيم.

دوستان هنرمند! همكاران عزيز! ما از همه‌ي شما صميمانه طلب ياري مي كنيم و اميدواريم كه دست همكاري ما را بفشاريد و ما را در اين امر مفيد كمك كنيد. پيشاپيش از همكاري تك تك شما عزيزان سپاسگزاريم. (۱)

کلن، ۱۸ مه ۱۹۹۷

اصغر نصرتی

سرپرست گروه تاتر چهره

(۱) برگرفته از نخستين شماره کتاب نمایش (فوریه ۱۹۹۸/ص.۱۴۹-۱۵۱).