آرشيو تآتر برونمرزي ايرانيان

قابل توجه همه‌ي دست‌اندركاران و علاقمندان تآتر

هنرمتدان ارجمند، همكاران گرامي، دوستان عزيز!

كتاب نمايش در شهر كلن (آلمان) سعي بر آن دارد كه آرشيو فعاليت‌هاي تآتري ايرانيان در خارج از كشور را كامل‌تر كند. ما برآنيم كه هر ساله توسط اين آرشيو در روز جهاني تاتر نمايشگاهي از فعاليت‌هاي تآتري ايرانيان را به نمايش بگذاريم. همچنين سعي داريم با مدارك و اسناد بدست آمده به شكل اسلايد، عكس، بايگاني كامپيوتري، امكانات طبقه‌بندي تحقيقي و آماري را ممكن و آسانتر كنيم. تا بدين طريق بتوانيم چشم‌اندازي همه جانبه در اين راه براي اهل تحقيق مهيا سازيم. اكنون مدت بيش از سه سال است كه ما در اين راه تلاش مي‌ورزيم و مايليم كه هدف همچنان دنبال شود.

از همين رو ما از همه‌ي شما هنرمندان و دست‌اندركاران تآتري تقاضا داريم كه در اين راه ما را ياري كنيد و يك نسخه از مطالب تبليغاتي و اطلاعاتي‌ِ نمايش‌هاي به روي صحنه رفته‌ي خود را به آدرس كتاب نمايش ارسال كنيد.

مطالب مورد ارسال مي‌توانند شامل پوستر، برشور، تراكت، نقد، گزارش، آگهي مطبوعاتي، عكس، نمايشنامه و غيره باشند. 

در جمع‌آوري اين آرشيو معيار همانا حضور و انجام عمل نمايشي‌ست و در آن مواردي چون كيفيت، كميت، مقدار تداوم، شيوه‌اجرايي، نقطه‌نظرات تآتري يا سياسي مورد نظر نيست. پس اين آرشيومي‌تواند به لحاظ شكل شامل نمايشات خياباني، روخواني نمايشي، اجراي صحنه‌اي و يا هر شكل ديگري از پرداخت تآتري باشد. به لحاظ مضمون هم اين آرشيو مي‌تواند شامل نمايش تبعيد، برونمرزي و مهاجر باشد. اين آرشيو مي‌تواند همچنين شامل فعاليت تآتري اقليت‌هاي مذهبي و خلقي باشد كه نمايش آنها براي تماشاگران مخصوص و مناسبت‌هاي ويژه بوده و زبان اجرايي نمايش‌هاي آنها زبان فارسي نيست.

دوستان هنرمند! همكاران عزيز! ما از همه‌ي شما صميمانه طلب مي‌كنيم و اميدواريم كه دست همكاري ما را در اين راه بفشاريد و ما را در اين امر مهم و مفيد ياري كنيد. پيشاپيش از همكاري شما عزيزان سپاسگزرايم. (۱)

اصغر نصرتي 

یولی ۲۰۰۱

(۱) برگرفته از دهمین شماره‌ی کتاب نمایش (جولای ۲۰۰۱، ص. ۱۵۳).