تاتر برونمرزی ایرانیان ۸

پیش به سوی تکمیل آرشیو تاتر

تاتر کودکان و نوجوانان/اروپا و آمریکا

موج تبعید و مهاجرت ایرانی ها سبب مشکلات عدیده‌ای در درون خانواده ها گشت. بحرانهایی چون تعیین هویت میان کودکان و بزرگان خانه، زبان مادری و زبان کشور میزبان، تزلزل شغلی مرد در مقابل استحکام شغلی زنان، تعلق فرهنگی به ایران و هجوم فرهنگ مهدکودک و مدرسه و محیط زندگی کشور میزبان، بازی‌های کودکانه‌ی ما که اکنون خاطره شده بودند و بیگانگی کودکان ما نسبت بدانها. تقابل مناسبت‌هایی چون نوروز و چهارشنبه سوری از یک سو و کارناوال و والنتین، سال نو مسیحی … از دیگر سو، اینها و بسیاری دیگر همه‌ی خانواده‌ها را با مشکلاتی روبرو کرد که گاهی با فاجعه و گاهی با بحرانهای گذرا روبرو می‌کرد.

در بستر چنین شرایطی ضرورت تاتر کوردکان بیشتر دیده شد و شماری از تاترورزان برونمرزی اقدام به تولید تاتر برای کودکان و نوجوانان کردند. 

بررسی تاتر کودکان نیاز به اسناد همه گیر و فرصتی کافی  دارد که در این فرصت انجامش ممکن نیست. و آنچه اینجا آمد فقط به قصد اشاره بود.


بی‌شک من هنوز  به کل تعداد تولیدات تاتر کودکان اشراف نداریم و آنچه اینجا آمده تنها بدان مقدار اشاره دارد که در آرشیو (پوستر و تراکت …) من موجود است. 

در این فرصت فقط می‌ماند تشکر از همه کسانی، به ویژه خانم وفادار و خانم تهرانی، که در بخش تاتر کودکان تلاش کرده‌اند و مدارک خود را در اختیار آرشیو گذاشته‌اند.

————

دوستان میتوانند همچنان مدارک تاتری (کودکان) خود را از طریق فیسبوک و اینستا گرام و ایمیل (asghar_nosrati@yahoo.de) برایم ارسال کنند تا آرشیو هرچه زودتر کامل‌تر و همه جانبه‌تر شود.

با سپاس

اصغر نصرتی (چهره)

۲۳ یولی ۲۰۲۰