تاتر برونمرزی ایرانیان ۴

پیش به سوی تکمیل آرشیو تاتر

فاخته دهان دوخته/تاتر ایرانیان در انگلیس

از این پس هر از گاهی یکی از نمایش‌های برون مرزی ایرانیان را در اینجا به معرض تماشا می‌گذارم. با این امید که اگر کسی در این ارتباط خاطره یا نکته‌ی مهمی در ارتباط با نمایش به یادش آمد، در همینجا برایم بنویسد تا سبب غنای آرشیو تاتر برونمرزی (تبعید، مهاجر و مهمان) گردد.

تا کنون حدود ۴۰۰ پوستر در آرشیو من موجود و ۳۶۱ نمایش با مشخصات و اطلاعات مربوطه در لیست «اجراشناسی تاتر برونمرزی» وارد شده است. البته هنوز فرصت برای اسکن کردن، وارد کردن همه اسناد کاغذی و دیجیتالی نیافته ام، پس راه درازی در پیش خواهم داشت و چشم به راه یاری تاترورزان.

پس از معرفی نمایشی از آمریکا و آلمان، فرانسه حالا نوبت می‌رسد به ایرانیان مقیم کشور انگلیس!

در میان تاترورزان تاتر ایرانی، به ویژه تاتر تبعید، ایرج جنتی عطایی از نامهای بسیار آشناست. اما این تنها ویژگی او نیست.وی از نخستین کسانی ست که تاتر ایراتی تبعید را در اروپا به صحنه برد. فاخته دهان دوخته(۱۹۸۴) از نخستین نمایش های برون مرزی/تبعید محسوب می‌شود. داشتن این پوستر را مدیون تلاش علی کامرانی هستم که در همینجا سپاس ویژه نثارش باد.


در این فرصت باید از  خانم ها وزیری نسب، گوشه‌گیر، متین و همچنین آقای خسرو شهریاری تشکر کنم که به قول خود عمل کردند و در تکمیل آرشیو کوشیدند. خرسندم از تماس مسیحا گنجعلی از آمریکا. 

خانم بیضایی در مرحله دوم همیاری خود، برای راحتی من، همه کارهای نمایشی خودشان را در جدول از پیش تعیین شده ی نگارنده وارد کردند که این ارزشمند بود و از اشتباهات من می‌کاست.

———–

یک خواهش دیگر

دوستانی که کارهای خودشان را می فرستند، اگر بتوانند در تکمیل جدول ما به پرسش‌های چون نام نمایش/نویسنده/کارگردان/ بازیگران/نام گروه نمایش/مکان گروه/ محل اجرا/ تعداد اجراها/شهر و کشور/ موسیقی/طرح لباس، دکور، پوستر و بروشور پاسخ دهند، به غنا و دقت آرشیو تاتر کمک بزرگی کرده اند. 

دوستان همچنین اگر بتوانند همه مدارک نمایشها را در حد ممکن در یک فایل جای دهند، تا از اشتباهات اجتناب شود، کمک بزرگی کرده اند. در ضمن برای راحتی کار میتوان ارسالات را از طریق ایمیل (اگر تعداد زیادی برای ارسال بود.) انجام داد. 

با سپاس 

اصغر نصرتی (چهره)

۱۵ یونی ۲۰۲۰

asghar_nosrati@yahoo.de

عکس اول و دوم از نمایش آقای جنتی و سوم و چهارم گزارشی تصویری از نتیجه‌ی کار آرشیو تا این مرحله است!