تاتر برونمرزی ایرانیان ۳

پیش به سوی تکمیل آرشیو تاتر

اتللو در سرزمین عجایب/تاتر ایرانیان در فرانسه

از این پس هر از گاهی یکی از نمایش‌های برون مرزی ایرانیان را در اینجا به معرض تماشا می‌گذارم. اگر کسی در این ارتباط خاطره یا نکته‌ی مهمی به یادش آمد در همینجا برایم بنویسد تا سبب غنای آرشیو تاتر برونمرزی (تبعید، مهاجر و مهمان) گردد.

تا کنون حدود ۴۰۰ پوستر در آرشیو من جمع آوری و ۲۷۴ نمایش با مشخصات و اطلاعات مربوطه در لیست «اجراشناسی تاتر برونمرزی» وارد شده است. گرچه در ابتدای کار و از آگاهی کامل فعالیت های تاتری بدور هستم. پس به امید یاری همه تاترورزان به کار خود ادامه میدهم.

البته هنوز فرصت برای اسکن کردن، وارد کردن همه اسناد کاغذی و دیجیتالی نیافته ام، پس راه درازی در پیش خواهم داشت و چشم به راه یاری تاترورزان.


پس از معرفی نمایشی از آمریکا و آلمان، حالا نوبت می‌رسد به ایرانیان مقیم کشور فرانسه!

نمایش اتللو در سرزمین عجایب یکی از  کارهایی بود که در زمان خود هیاهوی بسیار به پا کرد. بی‌شک بخشی از این هیاهو به دلیل ترکیب دست‌اندر کاران آن بود. چرا که زحمت نمایش، از نوشته تا اجرا را نام آشنایان تاتر به عهده داشتند. 

متاسفانه در پوستر نمایش نام همه دست اندرکاران آن ذکر نشده است و امیدوارم در اینجا دوستان در این مورد مرا یاری کنند:

۱- نام همه بازیگران،

۲- تاریخ نخستین اجرا (سال) ,و تعداد آن،

۳- خاطره (به ویژه آنچه مربوط به زنده یاد ساعدی)،

۴- دستیار و تهیه کنندگاه نمایش،

۵- چگونگی کار.

۷ یونی ۲۰۲۰