تاتر برونمرزی ایرانیان ۱۳

پیش به سوی تکمیل آرشیو تاتر

تاتر در انگلیس

رسیدن ارسالات تاتری امروز خانم سوسن فرخ‌نیا، نقطه پایانی بود بر ایام سخت کرونایی، روز و شب درد و ناتوانی جسمی و نوید بهبودی و سلامتي من. همچنین بازگشودن دریچه‌ی خوش تداوم همراهی و همکاری برای تکمیل آرشیو تاتر برونمرزی ایرانیان!

لندن از دیرباز  یکی از پایگاه های تاتر ایرانی های تبعیدی و مهاجر بوده است. بسیاری در رونق تاتر این شهر نقش مثبت داشته‌اند که شاید خود کار پژوهش برای اهل تحقيق و نظر باشد. من اما در این مختصر تنها در حد یک اشاره بسنده میکنم.

نخستین کشور مهم و همیشه پر طرفدار برای مهاجر ایرانی، بعد از آمریکا، کشور انگلیس و از همه مهمتر شهر لندن، بوده است. فعالیتهای تاتری ایرانیان را در انگلیس شاید بتوان به سه دوره نامساوی تقسیم کرد. نخستین مرحله را کسانی به عهده گرفتند که پیش از انقلاب به آنجا آمده بودند و یا در بدو انقلاب در آنجا رحل اقامت گزیدند. البته فعالیت‌های تاتری لندن را فقط مدیون اهل تاتر نیستیم. مراکز فرهنگی، کتابخانه‌های رایگان ایرانیان و تولیدات ویدئویی امثال رضا فاضلی از جمله عواملا شتاب ‌دهنده این عرصه بودند. بودند. بماند که لندن خود به لحاظ تاریخی شهر موسیقی و تاتر است.

اولين نمایش‌های تاتری در لندن را میتوان حاصل فعالیتهای امثال بهمن فرسی، شهره آغداشلو، ایرج جنتی عطایی و ایرج امامی دانست. در مرحله‌ی دوم خانم سوسن/سودابه فرخ‌نیا، پروانه سلطانی، فرشید آرین، داریوش رضوانی، مجید بهشتی و رکن‌الدین خسروی حضور پررنگ‌تری دارند. مرحله سوم شامل حدود ده سال گذشته، با نقطه عطف برپایی فستیوال تاتر لندن، می‌شود. در این مرحله وانتر بر تاتر ایرانی آنجا پیوستند. این مرحله هنوز شکل نهایی خود را نگرفته است و در حال شدن است. البته نامهای ذکر شده در این نوشتار تنها نمونه و مهمترین تولید‌کنندگان تاتری بودند و نه یک لیست کامل از فعالین تاتری ایرانیان!

آنچه در اینجا به عنوان اسناد تاتری منعكس شده، در درجه نخست از ارسالات خانم سوسن فرخ نیا ست و اندکی هم نگارنده بدانها افزوده‌ام که امیدوارم انگیزه‌ای بشود برای ارسال بیشتر اسناد تاتری توسط دوستان و همراهان.

اصغر نصرتی (چهره)

۱۸ دسامیر ۲۰۲۰